Programele guvernamentale de garantare nu mai pot fi accesate după data de 30 iunie 2022, ora 19:00, ca urmare a expirării Cadrului temporar de sprijinire a economiei în contextul epidemiei COVID-19.

Vă rugăm să urmăriți comunicările publice pentru a fi la curent cu noile măsuri de ajutor de stat, aflate în pregătire. Mulțumim!

Prin continuarea folosirii acestui site, declar că sunt de acord ca Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii / Fondul de Garantare a Creditului Rural / Fondul Român de Contragarantare să fie autorizat, prin structurile sale, să proceseze datele mele în cererea pentru înregistrarea IMM în Programul Naţional IMM Invest România.

FNGCIMM SA IFN, FGCR IFN SA și FRC SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Folosim cookie-uri în scopul personalizării conținutului, analizei traficului și analizei informațiilor privind modul în care folosiți website-ul nostru. În cazul în care doriți să continuați navigarea pe website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. Prelucrarea acestor date este necesară pentru inițierea relației de afaceri cu dumneavoastră și pentru respectarea prevederilor legale aplicabile domeniului nostru de activitate. Pentru mai multe informații privind modul în care prelucrăm datele cu caracter personal vă invităm să accesați:

https://www.fngcimm.ro/info/politica-de-utilizare-a-cookieurilor
https://www.fngcimm.ro/info/date-cu-caracter-personal
http://www.fgcr.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri
http://www.fgcr.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal
https://contragarantare.ro/politica-de-cookie/
https://contragarantare.ro/regulament-general-de-protectia-datelor/
Pentru evitarea diverselor probleme tehnice vă sugerăm să evitați la înscrierea în portalul www.imminvest.ro utilizarea unor adrese de e-mail aferente domeniilor YAHOO.* şi FREEMAIL.HU. Ulterior înscrierii, verificați primirea răspunsurilor și în folderele SPAM sau Junk. Termenul orientativ de răspuns este de 48 de ore. Dacă întâmpinați probleme de natură tehnică vă rugăm să ne semnalați aspectele sesizate, în funcție de fondul de garantare selectat, respective la adresa imminvest@fngcimm.ro în cazul în care ați selectat FNGCIMM sau la adresa agroinvest@fgcr.ro dacă ați selectat FGCR.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate pentru anul 2022 în cadrul IMM INVEST este de 10 miliarde lei. Subprogramul Agro IMM Invest are un plafon de 5 miliarde lei.

IMM INVEST ROMÂNIA este destinat susținerii mediului antreprenorial, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor.

Subprogramul AGRO IMM INVEST este dedicat întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Începand cu anul 2022, în baza OUG 110/2017, modificată și completată, Subprogramul AGRO IMM INVEST facilitează accesul la finanțare al beneficiarilor care pot solicita instituțiilor finanțatoare credite/linii de credit garantate în numele statului român, prin Ministerul Finanțelor, fie de FNGCIMM fie de FGCR. Subprogramul AGRO IMM Invest include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate , cu condiția încadrării în plafonul de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

Pentru mai multe informații privind programul IMM INVEST ROMANIA vizitați site-ul www.fngcimm.ro, iar pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST vizitati site-ul www.fngcimm.ro sau www.fgcr.ro.Programul IMM PROD
Plafon total de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.
Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru:
  a) încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;
  b) reconversia de la intermediere la producție;
  c) digitalizarea activității;
  d) alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.
Activități eligibile:
  a) achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
  b) achiziția, amenajarea de terenuri și achiziția/construcția de hale destinate producției;
  c) achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;
  d) achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
  e) finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție.

Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

 • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
 • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și dobanda, conform procedurilor de implementare;
 • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțării garantate.

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru.

PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT

Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului GARANT CONSTRUCT este de 2.500.000.000 lei, din care 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții și 1.250.000.000 lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri.

Obiectivul programului guvernamental este de îmbunătățire a eficienței energetice, de a susține investiții în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMM-uri din sectorul construcțiilor și unități administrativ teritoriale.

Activitățile eligibile:

  a) achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;
  b) construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;
  c) achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;
  d) achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
  e) finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;
  f) plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

 • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
 • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și dobanda, conform procedurilor de implementare;
 • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțării garantate.

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru/ întreprindere.

PROGRAMUL INNOVATION

Plafon total de garantare în valoare de 1 miliard lei.

Obiectivul programului guvernamental este sprijinirea capacitatea de inovare, susținerea la export a IMM-urilor cu activitate în comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion euro.

Activități eligibile:susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate, stimularea comerțului on-line, și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme, obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

 • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
 • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și dobanda, conform procedurilor de implementare;
 • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțării garantate.

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 5 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 2 milioane pentru capital de lucru/ întreprindere.


Sumele acordate cu respectarea condițiilor programului nu vor putea fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare.

Vă rugăm să descărcați în calculatorul propriu și să completați declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (declarația IMM) sau după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. După completare, încărcați declarația în aplicație, semnată electronic cu certificat digital sau semnată olograf, apoi scanată în format PDF.

Descarcă declarația IMM (docx)
Descarcă declarație privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar (docx)
Descarcă Instrucțiuni completare declarație IMM (pdf)
Descarcă model declarație IMM AUTONOM 31.12.2018 (pdf)
Descarcă model declarație IMM AUTONOM 31.12.2019 (pdf)
Descarcă model declarație IMM ÎNTREPRINDERI LEGATE 31.12.2018 (pdf)
Descarcă model declarație IMM ÎNTREPRINDERI LEGATE 31.12.2019 (pdf)
Descarcă ghidul IMM Invest (pdf)
Descarcă ghidul AGRO IMM Invest (pdf)
Descarcă ghidul IMMPROD (pdf)
Descarcă ghidul GARANT CONSTRUCT (pdf)
Descarcă Întrebări frecvente IMM Invest (pdf)
Descarcă Întrebări frecvente AGRO IMM Invest (pdf)